Potser alguna vegada t’hages preguntat el següent: Per què vaig a domiciliar el pagament dels meus impostos si d’esta manera em van a efectuar el càrrec abans i, d’una altra manera, puc esgotar els terminis? En este post t’aclarim per què t’interessa domiciliar el pagament dels teus impostos en Suma.

La importància de pagar en plazo

Els impostos locals són periòdics, és a dir, cada any sobre les mateixes dates Suma Gestió Tributària inicia l’anomenat període voluntari de cobrament. Normalment entre març i maig per al pagament de l’IVTM (vehicles), arreplegada de residus i altres taxes; i entre juliol i principis d’octubre per a l’IBI (immobles) i IAE (activitats econòmiques).

Durant esos períodes, Suma envia per correu uns cuatre milions de rebuts als contribuents i, paral·lelament, exercix una activitat publicitària importante, per mitjà de cartells, anuncis en premsa, ràdio, autobusos, etc.

Tot això amb l’objectiu de que els contribuents coneguen les dates en què han de pagar els seus impostos i taxes i no se’ls passen els terminis.

No obstant això, sempre es dóna el cas de personas que no saben que hi ha obligació de pagar l’impost. De vegades poden donar-se casos en què no es reba el rebut per correu, bé per una fallada del sistema postal o per una adreça incorrecta, però això no li eximeix de l’obligació de pagament.

Per este motiu s’anuncia amb tanta profusió el període de cobrament voluntari. Per a evitar els efectes que té el no pagar el rebut a temps: el pagament d’un recàrrec que pot arribar a ser fins a del 20% de l’import del rebut.

Avantatges de domiciliar els rebuts

Domiciliar els rebuts pot tindre molts avantatges:

  1. Es el mitjà de pagament més còmode: es domicilia una vegada i la domiciliació és vàlida any rere any.
  2. Evita possibles oblits i la molèstia de haver d’anar cada any al banc a pagar-lo en finestreta o de fer-lo por telèfon o per Internet amb targeta de crèdit.
  3. Da seguretat que el rebut es paga dins de termini sense importar les dates del període, molt útil per a persones que no residixen habitualment a Alacant. Data de càrrec en l’última setmana del termini.
  4. El contribuent no perd el control, ja que rep un avís previ en la seua adreça de correu electrònic, si així ho ha autoritzat, amb la data i l’import que es va a carregar en el seu compte.
  5. En cas d’error en les dades, el contribuent sempre pot tornar el rebut a través del seu banc.
  6. En cas que Suma per error no envie el rebut al banc, es dóna un nou termini de pagament al contribuent.
  7. Si quan es produïx el càrrec es torna perquè no hi ha fons, Suma avisa al contribuent d’esta circumstància.
  8. La domiciliació es pot modificar o donar de baixa en qualsevol moment. Fins i tot per a un període de pagament en curs si es realitza 15 dies abans de finalitzar el termini.
  9. Dar una orde de domiciliació, canviar el compte de càrrec o anul·lar-la es pot fer íntegrament per mitjans electrònics, des de casa o des de qualsevol punt amb accés a internet.
  10. Es el mitjà de pagament més eficient i més ecològic.

Sis de cada deu contribuents ja usen el sistema, per la seua fiabilitat i flexibilitat. Realitze les seues gestions de domiciliació fins a 15 dies abans de la fi del període de pagament i data de càrrec en els últims dies.

Per a més informació, pot visitar nuestra web www.suma.es o telefonar al servici d’Atenció al Contribuent: 965 292 000.