Els punts d’informació cadastral PIC són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre on els ciutadans poden accedir a la seua informació cadastral. Suma disposa de dits punts en tota la seua xarxa d’oficines permanents d’atenció al públic.

Conega quins certificats pot obtindre i quina documentació es requereix.