Suma Gestió Tributària ha posat al cobrament des del 24 de juliol els rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (de naturalesa Urbana, Rústica i Característiques Especials), Impost sobre Activitats Econòmiques i d’Altres Tributs Municipals, corresponents a 139 ajuntaments de la província i 30 Comunitats d’Usuaris de l’Aigua.

El període de pagament voluntari d’estos impostos, que conclourà el pròxim 6 d’octubre, marca el termini de temps que tenen els contribuents per a complir amb les seues obligacions tributàries voluntàriament, ja que una vegada vençut este període s’aplica l’oportú recàrrec als rebuts impagats.

L’organisme de gestió tributària emetrà en esta campanya entorn de  2.200.000 rebuts, per un import superior als 550 milions de euros.

Entre les peculiaritats d’este exercici cal destacar que en l’IBI s’han actualitzat els valors cadastrals dels béns immobles afectats per les modificacions de planejament determinades en la Llei, que en alguns casos han produït un increment en el nombre de rebuts de Rústica per transvasament des dels d’Urbana.

Quant a l’Impost sobre Activitats Econòmiques es produïx un augment, tant en rebuts com en import, que reflectix de l’increment de l’activitat empresarial en la nostra província.

Suma es dirigirà a 1.014.099 contribuents que tenen titulars de rebuts en període de cobrament. Els enviaments inclouen un fullet en què Suma informa de la possibilitat d’adherir-se a l’administració digital.

Administració electrònica

Amb l’entrada en vigor a l’octubre de 2016 de la nova Llei de Procediment Administratiu, les persones jurídiques (empreses i professionals) tenen l’obligació de comunicar-se per mitjans electrònics amb l’Administració Pública.

Este mateix servici s’oferix igualment a les persones físiques, que voluntàriament poden adherir-se.

Mitjans de pagament

Actualment, els contribuents tenen a la seua disposició més mitjans de pagament que mai per a abonar els seus rebuts, ja que tenen la possibilitat de pagar per mitjà de domiciliació bancària, directament amb tarjeta de crèdit en les oficines de Suma, en el web del organisme (www.suma.es), en els nous Punts d’Atenció Digital instal·lats en les Oficines, i a través del telèfon  d’Atenció al Contribuent (965 292 000, de dilluns a divendres de 8 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 h).

Telèfon d’Atenció al Contribuent

A més de la informació general que el contribuent necessite, a través del Telèfon d’Atenció al Contribuent poden realitzar-se diverses gestions, aportant si és el cas el Codi Segur de Verificació (CSV) que consta en el rebut: Pagar amb targeta, domiciliar els rebuts, sol·licitar fraccionaments o ajornaments, subscriure un Pla de Pagament Personalitzat, obtindre justificants de pagament, modificar dades fiscals, etc.

Contribuents estrangers

Per a facilitar la gestió i el pagament dels tributs locals als ciutadans d’altres països, Suma disposa d’un Departament d’Atenció a Estrangers que actualment oferix atenció en anglés, francés, alemany i rus, tant per telèfon com presencialment.

Així mateix, el web de Suma, on es poden efectuar directament els pagaments, obtindre duplicats de rebuts i realitzar domiciliacions bancàries entre altres gestions, també està disponible en anglés.

Oficines de Suma

Suma  posa a disposició dels ciutadans la seua xarxa de 46 oficines en la província . També es realitza atenció personal en cada ajuntament en este període de cobrament per a facilitar que els contribuents no hagen de realitzar desplaçaments per a resoldre qualsevol qüestió en matèria tributària municipal.