Informació tributària

En esta secció trobarem entrades de blog sobre diversos temes tributaris redactats per personal especialitzat de Suma. Es tracta de breus articles de divulgació que recorren les preguntes més freqüents que ens formulen en les nostres oficines i en el centre d’atenció de telefonades.

El nostre objectiu és acostar al ciutadà els conceptes bàsics de la gestió d’impostos i taxes que realitza Suma des de fa més de 25 anys, tot això usant un llenguatge senzill a l’abast de tots.

Es poden heretar els deutes tributaris?

Es poden heretar els deutes tributaris?

Què passa si acceptem una herència i el mort tenia deutes tributaris? Aqueix deute també s’hereta? Com es pot gestionar? En aquest article aclarim tots els teus dubtes. Les herències en general poden acceptar-se de forma pura i simple, poden acceptar-se a...
Sabies que pots presentar en Suma una pre-declaració cadastral?

Sabies que pots presentar en Suma una pre-declaració cadastral?

Una pre-declaració cadastral és comparable a l’esborrany de la declaració de la renda, es tracta d’una sol·licitud que es prepara per a Cadastre a fi de declarar algun fet, acte o negoci que afecte un o a diversos immobles, per exemple, una obra nova, una compravenda,...
Què passa si no pague un rebut dins del termini?

Què passa si no pague un rebut dins del termini?

El període de pagament voluntari marca el període de temps que tenen els contribuents per a complir amb les seues obligacions tributàries dins de termini. La prioritat de Suma és fer accessible a tots els contribuents el pagament per tots els canals possibles i amb...