Informació tributària

En esta secció trobarem entrades de blog sobre diversos temes tributaris redactats per personal especialitzat de Suma. Es tracta de breus articles de divulgació que recorren les preguntes més freqüents que ens formulen en les nostres oficines i en el centre d’atenció de telefonades.

El nostre objectiu és acostar al ciutadà els conceptes bàsics de la gestió d’impostos i taxes que realitza Suma des de fa més de 25 anys, tot això usant un llenguatge senzill a l’abast de tots.

Es poden pagar a terminis els impostos locals?

Es poden pagar a terminis els impostos locals?

Sabies que tens la possibilitat de pagar a terminis els rebuts dels teus impostos municipals en Suma? Per a això, tens dos modalitats: pla de pagament personalitzat i fraccionament d’impostos. En este article, t’expliquem en què consistix cada una d’estes alternatives...
Què es pot fer en el web de Suma

Què es pot fer en el web de Suma

La web de Suma és un espai dissenyat per a donar informació i servici als ciutadans. El seu objectiu és facilitar als contribuents un canal addicional i complementari a les oficines físiques i el Telèfon d’Atenció al Contribuent per a realitzar els seus consultas i...
Quines són les diferències entre un impost i una taxa?

Quines són les diferències entre un impost i una taxa?

Al llarg de l’any, els contribuents han de pagar una sèrie d’impostos i taxes municipals. Però coneixes les diferències entre un impost i una taxa? Quina és la finalitat de cadascun i la seua raó de ser? En eset post aclarim els teus dubtes perquè sàpies...
Sancions per consum d’alcohol en la via pública

Sancions per consum d’alcohol en la via pública

El consum d’alcohol en la via pública, conegut com a “botelló”, a més de constituir un autèntic problema de salut pública i sovint de convivència, pot comportar sancions administratives. Conega en aquest post com es regulen aquestes sancions, quins imports tenen...
L’impost de circulació i el canvi climàtic

L’impost de circulació i el canvi climàtic

La utilització de l’Impost sobre Vehicles com a impost verd per a lluitar contra les emissions de CO₂ i el canvi climàtic és pràcticament insignificant al nostre país, tenint més repercussió entre altres països del nostre entorn. Es fa improrrogable aprovar una...