Informació tributària

En esta secció trobarem entrades de blog sobre diversos temes tributaris redactats per personal especialitzat de Suma. Es tracta de breus articles de divulgació que recorren les preguntes més freqüents que ens formulen en les nostres oficines i en el centre d’atenció de telefonades.

El nostre objectiu és acostar al ciutadà els conceptes bàsics de la gestió d’impostos i taxes que realitza Suma des de fa més de 25 anys, tot això usant un llenguatge senzill a l’abast de tots.

Es poden pagar a terminis els impostos locals?

Es poden pagar a terminis els impostos locals?

Sabies que tens la possibilitat de pagar a terminis els rebuts dels teus impostos municipals en Suma? Per a això, tens dos modalitats: pla de pagament personalitzat i fraccionament d’impostos. En este article, t’expliquem en què consistix cada una d’estes alternatives...
Quines són les entitats financeres col·laboradores de Suma?

Quines són les entitats financeres col·laboradores de Suma?

Tens dubtes relacionades amb el pagament dels teus impostos municipals en la teua entitat financera? En este post aclarim els teus dubtes. Suma col·labora amb distintes entitats financeres en la recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic. Les dites...
Quins impostos locals cal pagar en el segon període de l’any?

Quins impostos locals cal pagar en el segon període de l’any?

Suma Gestió Tributària establix dos moments de pagament l’any per als rebuts anuals dels impostos i taxes municipals, que es denominen primer i segon període voluntari de pagament. El terme de “periodo voluntario” no es referix que el seu pagament siga opcional,...
Sabies que pots presentar en Suma una pre-declaració cadastral?

Sabies que pots presentar en Suma una pre-declaració cadastral?

Una pre-declaració cadastral és comparable a l’esborrany de la declaració de la renda, es tracta d’una sol·licitud que es prepara per a Cadastre a fi de declarar algun fet, acte o negoci que afecte un o a diversos immobles, per exemple, una obra nova, una compravenda,...