Suma Gestió Tributària continua amb les seues activitats solidàries, en esta ocasió amb una nova iniciativa dirigida a recolzar la important labor del Club Esportiu Aquarium, un club de natació adaptada dedicat a fomentar la pràctica d’esta disciplina entre persones amb distintes capacitats físiques o intel·lectuals.

La tasca d’esta entitat, que treballa molt amb xiquets, s’orienta tant a les activitats de rehabilitació com a la competició i en el desenrotllament d’esta tasca té dificultats per a aconseguir els recursos i materials necessaris. És per això que Suma, a través del seu programa de Voluntariat, ha arreplegat este testimoni i ha assumit esta nova acció a fi de col·laborar en la cobertura de les esmentades necessitats.

Amb l’objectiu d’aconseguir els recursos necessaris, s’han distribuït vidrioles solidàries entre les 45 oficines de l’organisme i els propis treballadors de Suma han aportat fons i material per al desenrotllament de les activitats aquàtiques adaptades i els exercicis de rehabilitació.

Les iniciatives solidàries s’emmarquen en el programa de Voluntariat que l’organisme va emprendre fa més de dos anys per a recolzar a causes i col·lectius socials de tota la província dins del seu programa de Responsabilitat Social Corporativa (RSC). En el marc d’esta acció, s’ha col·laborat amb la Fundació Pequeño Deseo per a fer realitat el desig d’una xiqueta malalta; s’ha condicionat el pis d’Alacant per a l’acollida de les famílies de xiquets amb càncer de l’Associació d’Aspanion, a través d’un crowfunding i s’ha recolzat la labor de Cruz Roja. Totes estes accions han sigut tingudes en compte per Nacions Unides a l’hora d’incloure a Suma dins de les organitzacions que complixen i gestionen amb els compromisos d’objectius de desenrotllament sostenible (ODS).

Este nou acte solidari es va impulsar en el marc de la convenció de Suma, en la que es van abordar les fites aconseguits per l’organisme dins del pla estratègic d’estos últims tres anys, amb la presència de més de 350 treballadors de tota la província.