Suma Gestió Tributària ha posat al cobrament des del 25 de juliol els rebuts de l’Impost sobre Béns Immobles (de naturalesa Urbana, Rústica i Característiques Especials), l’Impost sobre Activitats Econòmiques i d’altres tributs municipals corresponents a 139 ajuntaments de la província i 30 Comunitats d’Usuaris de l’Aigua.

L’Organisme de gestió tributària emetrà en aquesta campanya, que conclourà el pròxim 5 d’octubre, un total de 2.212.496 rebuts per un import superior als 550 milions d’euros, corresponents a més d’1 milió de contribuents que tenen associats rebuts en aquest període de cobrament.

Ampliant serveis web

En els enviaments postals s’inclou així mateix un fullet en el qual s’informa sobre els canals de comunicació no presencial (telèfon, web i xat) i formes d’accés (CSV i sistema Cl@ve).

Des d’el mes d’abril passat, l’Organisme ha integrat el sistema Cl@ve en el seu web, la qual cosa permet als usuaris realitzar els seus tràmits en la Seu Electrònica de forma molt més ràpida, segura, fàcil i accessible, sense necessitat de descarregar un certificat, des de qualsevol dispositiu mòbil i des de qualsevol lloc.

Per a sol·licitar l’Alta en el Sistema Cl@ve, els usuaris poden dirigir-se a qualsevol de les 46 oficines que Summa té a la província d’Alacant, amb el seu identificador fiscal, un número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic.

En honor de preservar la sostenibilitat del medi ambient, des de Suma s’està impulsant la no emissió en paper desenvolupant i millorant la seua Seu Electrònica. Cal recordar que les persones jurídiques estan obligades per llei des d’octubre de 2016 a comunicar-se amb l’Organisme mitjançant mitjans electrònics.

Com a nou canal d’atenció complementari, Summa va integrar el mes d’abril passat, amb un gran acolliment, un xat en la seua pàgina web per a donar resposta immediata a les consultes dels contribuents.

Així mateix en la pàgina web, Suma ofereix en SumaAcademy vídeos tutorials per a solucionar dubtes i ajudar el contribuent a realitzar qualsevol tipus de gestió que, a més d’estar en 6 idiomes, inclou versió en llenguatge de signes.

Facilitant el pagament

Per a facilitar el compliment de les obligacions tributàries, Suma posa a la disposició dels contribuents diferents mitjans de pagament totalment complementaris, ja que tenen la possibilitat de pagar mitjançant domiciliació bancària, directament amb targeta de crèdit en les oficines de Suma, en la nova web de l’Organisme amb major usabilitat i de fàcil maneig  (www.suma.es), en els 28 Punts d’Atenció Digital instal·lats en 15 oficines i a través del Telèfon d’Atenció al Contribuent (965 292 000, de dilluns a divendres de 8 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores).

També estan disponibles facilitats de pagament com el fraccionament i el pla de pagament personalitzat. En aquest sentit, com a projecte innovador i de millora en la Seu Electrònica, la Web de l’Organisme permet realitzar tots dos tramites.

A més de la seua xarxa de 46 oficines físiques a la província, durant tot el període de cobrament, l’Organisme prestarà un servei d’atenció itinerant en els ajuntaments de tots aquells municipis on no hi haja oficina per a facilitar que els usuaris no hagen de desplaçar-se per a realitzar les seues gestions tributàries.

Atenció a contribuents estrangers

D’altra banda, per a facilitar la gestió i el pagament dels tributs locals als ciutadans d’altres països, Suma disposa d’un Departament d’Atenció a Estrangers que actualment  ofereix atenció en anglés, francés, alemany i rus, tant per telèfon com presencialment i mitjançant els nous serveis esmentats anteriorment.

Més comunicació

Per a evitar als contribuents possibles recàrrecs en els rebuts pel venciment dels terminis de pagament, Summa està potenciant la comunicació a tots els nivells per a arribar més i millor a tots els perfils d’usuaris: SMS, correus electrònics, xarxes socials, comunicació i publicitat en diferents suports i mitjans tant tradicionals com online, etc.

Segons una recent enquesta que l’organisme va encarregar a una consultora independent, la comunicació de l’organisme està molt bé valorada pels contribuents. Referent a això, un 76,7% dels usuaris considera que és “adequada”, mentre que un 15,9% considera fins i tot que hauria d’incrementar-se.