El període de pagament voluntari marca el període de temps que tenen els contribuents per a complir amb les seues obligacions tributàries dins de termini.

La prioritat de Suma és fer accessible a tots els contribuents el pagament per tots els canals possibles i amb les màximes facilitats.

Però hi ha circumstàncies que poden impedir que es pague dins del termini establit, bé per desconeixement de l’últim dia de pagament, per desinformació sobre l’obligatorietat del pagament o per dificultats econòmiques.

Llavors, què ocorre si acaba el període de cobrament i el rebut no s’ha pagat ni s’ha sol·licitat un ajornament?

Puc pagar un rebut fora de termini?

El rebut es pot pagar en qualsevol moment, però l’import ja no serà el mateix. Per al seu pagament, es pot acudir a una oficina de Suma, cridar al telèfon del contribuent, 965 292 000, o bé fer-ho per Internet.

Això sí, la llei estableix que com més es demore el pagament, major cost va tindre per al contribuent.

  • Per exemple, si es paga els primers dies després de la fi de termini i fins que es notifica la provisió de constrenyiment, l’import s’incrementa només en un 5%
  • Després de la notificació, Suma ofereix un nou període de pagament i este percentatge del recàrrec s’eleva al 10%
  • En cas d’impagament d’esta notificació, el recàrrec ja puja al 20% i s’afigen interessos de demora i altres despeses. Així mateix, es posa en marxa el procediment executiu per al cobrament del deute.

L’anomenada provisió de constrenyiment equival a una sentència judicial ferma sobre aquells contribuents que no han atés el pagament i que autoritza l’administració a dur a terme diferents accions per a cobrar el deute.

En cas que un contribuent tinga problemes econòmics per a realitzar el pagament, pot posar-se en contacte amb Suma a fi de buscar una solució i acollir-se a un ajornament o un fraccionament dels impostos que s’ajuste a les seues necessitats.