Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals dels municipis de la província d’Alacant. Per a això estableix dos moments l’any, denominats primer i segon període voluntari de pagament. En cadascun de dits períodes es posen al cobrament els rebuts de diferents impostos i taxes. Per a realitzar el pagament dels diferents impostos i taxes, els contribuents tenen diferents opcions.

Este vídeo tutorial explica detalladament totes les modalitats de pagament que Suma posa disposició dels contribuents per a facilitar el compliment de les obligacions tributàries.