Suma posa a la disposició dels contribuents diferents mitjans de pagament per als seus rebuts. Un dels més còmodes i eficients és la domiciliació. És la forma més senzilla d’evitar que als contribuents se’ls passe el termini, incorrent en incomoditats i despeses innecessàries.

En aquest vídeo tutorial expliquem amb detall en què consisteix la domiciliació i com es pot sol·licitar aquesta popular forma de pagament directament en la web de Suma.