SumAcademy

Quins tràmits en obert es poden fer en la web de Suma

Quins tràmits en obert es poden fer en la web de Suma

Suma ofereix serveis en la seua xarxa d’oficines, a través del seu centre d’atenció telefònica i a través de la seua pàgina web suma.es. La seu electrònica de Suma permet en l’actualitat realitzar tot tipus de tràmits des de qualsevol tipus de...
Com es pot pagar un rebut en Suma

Com es pot pagar un rebut en Suma

Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals dels municipis de la província d’Alacant. Per a això estableix dos moments l’any, denominats primer i segon període voluntari de pagament. En cadascun d’aquests períodes es posen al cobrament...
Què és l’Impost sobre Béns immobles (IBI)

Què és l’Impost sobre Béns immobles (IBI)

L’IBI és un dels tres impostos locals que un ajuntament està obligat a posar al cobrament tots els anys. És l’impost que més ingressos municipals genera. Aquest vídeo tutorial és una senzilla introducció a l’impost, per a explicar què és exactament i...
Quina informació ha de tindre un rebut anual

Quina informació ha de tindre un rebut anual

Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals, sent la major part d’elles a través de rebuts amb periodicitat anual que es posen al cobrament en els períodes voluntaris. En aquest tutorial veurem amb detall què és un rebut i en què es diferencia...
Com domiciliar un rebut de Suma per Internet

Com domiciliar un rebut de Suma per Internet

Suma posa a la disposició dels contribuents diferents mitjans de pagament per als seus rebuts. Un dels més còmodes i eficients és la domiciliació. És la forma més senzilla d’evitar que als contribuents se’ls passe el termini, incorrent en incomoditats i...
Què ofereixen els punts d’informació cadastral en Suma

Què ofereixen els punts d’informació cadastral en Suma

Els punts d’informació cadastral *PIC són oficines autoritzades per la Direcció General del Cadastre on els ciutadans poden accedir a la seua informació cadastral. Suma disposa d’aquests punts en tota la seua xarxa d’oficines permanents...