Suma gestiona l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica o IVTM, de tots els ajuntaments de la província que han delegat la seua gestió en l’organisme.

En este vídeo es recorren els conceptes bàsics de l’impost, els seus elements de càlcul, els beneficis fiscals i s’explica un exemple d’un rebut de Suma.