L’IBI és un dels tres impostos locals que un ajuntament està obligat a posar al cobrament tots els anys. És l’impost que més ingressos municipals genera.

Aquest vídeo tutorial és una senzilla introducció a l’impost, per a explicar què és exactament i quina és la seua raó de ser, qui ha de pagar-ho, el seu període de pagament i les dades que apareixen en el rebut.