Suma Gestió Tributària ha desenrotllat la integració del sistema Cl@ve en el seu web, el que permetrà als usuaris realitzar els seus tràmits en la Seu Electrònica de l’organisme tributari de forma molt més ràpida, segura, fàcil i accessible.

La dita integració es produïx en el marc de l’estratègia de cooperació de Suma amb altres Administracions, concretament amb la Direcció de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, en col·laboració, entre altres, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).

Així mateix, per mitjà d’esta col·laboració, Suma Gestió Tributària es convertix en oficina de registre presencial de Cl@ve.

Què és el sistema Cl@ve

Concretament, Cl@ve és un sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als servicis públics.

La divisió d’Innovació de Suma ha adaptat el seu web perquè de forma pionera la tecnologia d’autenticació i validació de dades de l’Agència Tributària puga ser usada pels usuaris i accedisquen directament a la seua Seu Electrònica per a realitzar els seus tràmits de forma més ràpida i segura.

Seguint els procediments d’actuació de la divisió d’Innovació de Suma, esta tecnologia ha sigut prèviament explorada en el Sandbox de l’organisme i testada i validada en el seu Lab Tecnològic abans de ser llançada i ara és escalada en tota la seua xarxa.

Com sol·licitar l’Alta en el sistema Cl@ve

Per a sol·licitar l’Alta en el sistema Cl@ve, els usuaris podran dirigir-se a qualsevol de les 45 oficines que Suma té en la província d’Alacant, amb el seu identificador fiscal, un número de telèfon mòbil i una adreça de correu electrònic.

Una vegada s’haja registrat i obtingut dita credencial d’identificació, l’usuari podrà accedir directament per a operar amb Cl@ve en la Seu Electrònica de Suma.

Es podrà obtindre una Clau PIN, que tindrà una validesa limitada en el temps, o bé una clau permanent amb validesa permanent.

Els usuaris de Cl@ve podran realitzar qualsevol tràmit disponible en la Seu Electrònica de Suma, des de pagar rebuts, a modificar dades, domiciliar els seus pagaments, obtindre cartes de pagament, justificants, duplicats de rebuts, etc.

Amb la mateixa cl@ve, l’usuari podrà accedir directament a la realització de gestions amb l’Agència Tributària, la Seguretat Social, etc.

Este desenrotllament de la Divisió d’Innovació de Suma Gestió Tributària permet operar els contribuents des de qualsevol país del món i des de qualsevol tipus de dispositiu, amb major rapidesa, comoditat i sense horaris.