IBI

En esta selecció s’arrepleguen els articles sobre l’Impost sobre Béns Immobles, el seu càlcul i bonificacions, així com altres temes relacionats d’interés per al contribuent.

Qui ha de pagar l’IBI l’any de venda d’un immoble?

Qui ha de pagar l’IBI l’any de venda d’un immoble?

Compraràs o vendre una vivenda i tens dubtes sobre qui ha de fer-se càrrec del pagament del rebut de l’IBI? En este post t’ho aclarim. La resposta a qui ha de pagar l’IBI és senzilla: haurà de pagar-ho en la seua totalitat qui ostente la condició de...
Quines bonificacions fiscals té l’IBI?

Quines bonificacions fiscals té l’IBI?

Tens dubtes sobre les bonificacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de les que podries beneficiar-te per a reduir la quota del teu rebut? En este post t’expliquem tot el que necessites saber sobre les bonificacions de l’IBI i els requisits que s’han de complir. En...
Poden exigir-me el pagament de l’IBI de propietaris anteriors?

Poden exigir-me el pagament de l’IBI de propietaris anteriors?

La resposta és que sí. Un nou propietari pot arribar a ser l’obligat al pagament d’un IBI corresponent a anys anteriors al de la compra. És el que tècnicament s’anomena “afecció de béns” i està regulat en Llei d’Hisendes Locals i en la Llei General Tributària. En el...
Puc saber el valor cadastral que tindrà la meua finca enguany?

Puc saber el valor cadastral que tindrà la meua finca enguany?

La resposta és sí i en este post anem intentar aclarir com es pot saber d’una forma senzilla. El valor cadastral és un valor administratiu determinat objectivament per a cada bé immoble a partir de les dades que existeixen en el cadastre immobiliari i que està...
Sabies que pots presentar en Suma una pre-declaració cadastral?

Sabies que pots presentar en Suma una pre-declaració cadastral?

Una pre-declaració cadastral és comparable a l’esborrany de la declaració de la renda, es tracta d’una sol·licitud que es prepara per a Cadastre a fi de declarar algun fet, acte o negoci que afecte un o a diversos immobles, per exemple, una obra nova, una compravenda,...
Com s’obté l’import del rebut de l’IBI?

Com s’obté l’import del rebut de l’IBI?

Alguna vegada t’has preguntat com es calcula l’import del teu rebut de l’IBI? En este post aclarim els teus dubtes. L’Impost de Béns Immobles (IBI) és un impost local que es posa al cobrament tots els anys i que grava la propietat (o usdefruit)...
Com es calcula l’IBI

Com es calcula l’IBI

L’IBI és l’Impost sobre Béns immobles i és un dels tres impostos locals que un ajuntament està obligat posar al cobrament tots els anys. Els altres dos són l’IAE i el IVTM. L’IBI és el que més ingressos genera als municipis i d’ací la...