Impostos i Taxes

En esta selecció s’arrepleguen els articles sobre diversos impostos, taxes i altres ingressos de dret públic, així com altres temes relacionats d’interés per al contribuent.

Què és la taxa de fems i quins servicis cobrix

Què és la taxa de fems i quins servicis cobrix

Tots els anys pagues el rebut de la taxa de fems en el teu municipi. Però, saps exactament per a què servix, qui ha de pagar-la, quins servicis cobrix o com es calcula? En este article t’ho expliquem per a aclarir els teus possibles dubtes. La taxa...
Què es paga amb la taxa de guals

Què es paga amb la taxa de guals

La taxa de guals és una taxa molt coneguda per tots, però sabem per què es genera, com es calcula i qui ha de pagar-la? Recordem que les taxes municipals, a diferència dels impostos, estan relacionades amb la prestació d’un servici concret (com la taxa de fems) o bé...
Les bonificacions mediambientals en l’impost sobre vehicles

Les bonificacions mediambientals en l’impost sobre vehicles

Cada vegada estem més prop d’aconseguir una economia verda i sostenible. Els consumidors són una gran força impulsora en este canvi. Cada any són més els ajuntaments que incentiven, amb l’aprovació de beneficis fiscals en l’Impost sobre Vehicles de...
El recurs de reposició, què és i què ha de contindre

El recurs de reposició, què és i què ha de contindre

Els recursos són accions realitzades per particulars en què sol·liciten a l’Administració la modificación o revocació d’una resolució o acte administratiu, perquè consideren que no és d’acord amb l’ordenament jurídic. A l’hora de presentar un recurs cal tindre en...
Tots els impostos i taxes municipals tenen caràcter periòdic?

Tots els impostos i taxes municipals tenen caràcter periòdic?

Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals, la major part a través de rebuts amb periodicitat anual. Un rebut s’associa sempre a un pagament periòdic, que pot ser anual, semestral  o trimestral. La seua posada al cobrament s’anuncia i publicita de...
La nova mobilitat urbana: usos i condicions dels VMP

La nova mobilitat urbana: usos i condicions dels VMP

En l’espai urbà conviuen cada vegada més mitjans de transport. Entre ells, els   vehicles de mobilitat personal (VMP), com ara patinets elèctrics i semblants, han arribat per a quedar-se en les ciutats perquè s’adapten a les necessitats de distints...
Quines són les diferències entre un impost i una taxa?

Quines són les diferències entre un impost i una taxa?

Al llarg de l’any, els contribuents han de pagar una sèrie d’impostos i taxes municipals. Però coneixes les diferències entre un impost i una taxa? Quina és la finalitat de cadascun i la seua raó de ser? En este post aclarim els teus dubtes perquè sàpies...
L’impost de circulació i el canvi climàtic

L’impost de circulació i el canvi climàtic

La utilització de l’Impost sobre Vehicles com a impost verd per a lluitar contra les emissions de CO₂ i el canvi climàtic és pràcticament insignificant al nostre país, tenint més repercussió entre altres països del nostre entorn. Es fa improrrogable aprovar una...
Efectes de l’estat d’alarma sobre la prescripció de deutes

Efectes de l’estat d’alarma sobre la prescripció de deutes

Amb motiu de l’aprovació de la declaració de l’estat d’alarma i successius Reials Decrets (RD 463/2020, RDL 8/2020 i RD 537/2020), s’ha vist afectat el còmput de la prescripció. Cal indicar que la prescripció tributària figurava suspesa ja des del 14/03/2020 en...
La crisi del COVID-19 i l’impost sobre vehicles

La crisi del COVID-19 i l’impost sobre vehicles

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) és un dels tres impostos obligatoris que els ajuntaments han de posar al cobrament anualment (els altres són l’IBI i l’IAE) la recaptació del qual finança els servicis municipals. La crisi sanitària...
Sancions per consum d’alcohol en la via pública

Sancions per consum d’alcohol en la via pública

El consum d’alcohol en la via pública, conegut com a “botelló”, a més de constituir un autèntic problema de salut pública i sovint de convivència, pot comportar sancions administratives. Conega en este post com es regulen dites sancions, quins imports tenen les...
Què és l’impost de vehicles i com es calcula?

Què és l’impost de vehicles i com es calcula?

L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica ( IVTM), conegut popularment com a impost de vehicles, és un dels tres impostos locals que un ajuntament està obligat posar al cobrament tots els anys, junt amb l’IBI i el IAE. És un impost municipal que grava la titularitat...
Què és el IAE o Impost d’Activitats Econòmiques

Què és el IAE o Impost d’Activitats Econòmiques

Què és el IAE i quina és la raó d’este impost municipal?¿ Qui està obligat a pagar este impost i de què depén l’import del rebut? Hi ha bonificacions per a pagar menys? En este article aclarim de forma senzilla tots els dubtes que pugues tindre sobre el IAE o Impost...