Executiva

En esta selecció s’arrepleguen els articles relacionats amb la recaptació executiva, els seus terminis i recàrrecs, així com altres temes relacionats d’interés per al contribuent.

Com puc participar en les subhastes de béns que realitza Suma?

Com puc participar en les subhastes de béns que realitza Suma?

Suma realitza subhastes periòdiques d’aquells béns que han sigut embargats a contribuents per impagament dels tributs locals, en la fase final del procediment de constrenyiment, a la qual s’arriba exclusivament quan el contribuent no ha pogut satisfer el deute per...
Què passa si no pague un rebut dins del termini?

Què passa si no pague un rebut dins del termini?

El període de pagament voluntari marca el període de temps que tenen els contribuents per a complir amb les seues obligacions tributàries dins de termini. La prioritat de Suma és fer accessible a tots els contribuents el pagament per tots els canals possibles i amb...
Quan cal pagar recàrrecs en els rebuts dels impostos?

Quan cal pagar recàrrecs en els rebuts dels impostos?

Quan per qualsevol motiu paguem el rebut d’un impost o taxa municipal fora del període establit, cal sumar a l’import l’anomenat  “recàrrec”. Però, sempre es paga el mateix?, cal pagar-lo necessàriament? Es pot recórrer? En este post anem a explicar-ho tot el que...
Es poden heretar els deutes tributaris?

Es poden heretar els deutes tributaris?

Què passa si acceptem una herència i el mort tenia deutes tributaris? Dit deute també s’hereta? Com es pot gestionar? En este article aclarim tots els teus dubtes. Les herències en general poden acceptar-se de forma pura i simple, poden acceptar-se a...
Quin termini hi ha per a alçar un embargament d’un compte bancari?

Quin termini hi ha per a alçar un embargament d’un compte bancari?

En cas d’impagament, una de les fases del procediment executiu és l’embargament en el compte bancari de les quantitats degudes. Una pregunta freqüent és quin termini existix per a desbloquejar (alçar) eixe embargament en cas que es donen les circumstàncies legals...
Què passa si no pague un rebut dins del termini?

Es poden embargar les ajudes públiques en cas d’impagament?

Les ajudes públiques o prestacions socials es poden embargar en cas d’impagament dels impostos? Quines són les limitacions i exempcions? En este post aclarim tots els teus dubtes. La normativa estableix una sèrie de limitacions a la possibilitat...