El president de la Diputació firma amb sis entitats bancàries l’operació de 283 milions d’euros amb un tipus màxim del 0,007% anual

Suma anticiparà als ajuntaments de la província un total de 283 milions d’euros per a garantir la seua liquiditat gràcies a l’operació de tresoreria que el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, ha firmat amb diferents entitats bancàries.

El sistema de bestretes permet d’esta manera als municipis que tenen delegada la gestió i cobrament dels seus tributs (IBI i IAE) en Suma afrontar en millors condicions i des de principis d’any el pagament dels seus gastos corrents sense haver d’esperar que finalitze la recaptació dels seus impostos.

A més, esta operació s’ha tancat amb els interessos més baixos de la seua història, ja que s’ha aconseguit un tipus d’interés màxim del 0,007% anual gràcies a la sòlida situació financera de l’organisme tributari de la Diputació d’Alacant, a la voluntat de la banca i a les negociacions dutes a terme amb les entitats firmants: Banc Sabadell, Bankia, CaixaBank, Eurocaja Rural, Caixa Ontinyent i Caixa Rural Central.

“En un moment econòmic complicat hem aconseguit tancar amb sis entitats financeres una operació de tresoreria, amb un tipus d’interés molt baix, que ens permetrà avançar als nostres municipis gran part de la recaptació dels seus impostos”, ha destacat la vicepresidenta de Suma i diputada Tresoreria, María Gómez, present també en la firma, qui ha insistit en “el compromís absolut de la Diputació d’Alacant amb els ajuntaments de la província a què, amb esta mesura, facilitem liquiditat perquè puguen continuar prestant de manera eficient i eficaç els servicis que necessiten els ciutadans”.

Els 283 milions d’euros ja s’han posat a la disposició dels consistoris i han sigut 127 els que han sol·licitat a Suma un avanç a compte de la recaptació de l’IBI i l’IAE. Les dits bestretes es calculen en funció del volum de recaptació estimada de cada ajuntament per a l’exercici en curs, establint-se un màxim del 75% de la dita comissió.

A partir d’ací, els municipis poden sol·licitar la quantitat que necessiten i els avanços es fraccionen en nou mensualitats, de manera que poden disposar cada mes dels diners que necessiten per a les seus gastos corrents.