A fi de facilitar el compliment de les obligacions tributàries, Suma posa a la disposició dels contribuents diversos mitjans per a evitar que el ciutadà haja de desplaçar-se a les nostres oficines per a tramitar un ajornament o fraccionament de pagament dels seus deutes. En este post li ho expliquem.

En concret, els canals que s’ofereixen són els següents:

  • En la web de Suma per a rebuts en període de cobrament voluntari.

Per a això només cal disposar del rebut de l’any en curs i utilitzar el codi de verificació CSV que figura imprés en la part superior del rebut. L’opció està visible en la secció de contribuents   “Tràmits amb CSV”.

  • En la Seu Electrònica de la web de Suma.

Per dita opció es requereix una identificació digital, ja siga per certificat o amb el sistema Cl@ve). Esta forma permet visualitzar tots els deutes i  seleccionar-les per al seu fraccionament, per tant no és necessari tindre el rebut.

El tràmit es realitza de forma guiada i permet tramitar sol·licituds tant de rebuts en període voluntari com en període executiu.  Permet rebuts de voluntària i també qualsevol liquidació de Suma.

  • Telèfon d’Atenció al Contribuent (965 292 000).

Haurà de facilitar a l’operador el CSV (Codi segur de verificació) que figura en la part superior esquerra de qualsevol dels seus rebuts, en els avisos de càrrec en compte de rebuts domiciliats o en els avisos de devolució de rebuts domiciliats. És requisit indispensable l’enregistrament de la telefonada. En este canal telefònic sol es pot fraccionar si l’import total és inferior a 6.000 €.

Al costat dels mitjans no presencials, poden tramitar-se els fraccionaments en qualsevol de les oficines de Suma a la província d’Alacant.