Suma Gestió Tributària posa a disposició dels contribuents distintes alternatives per a procedir al pagament dels seus rebuts: a través d’internet, en el banc de forma presencial o banca electrònica, per caixer, per telèfon en centre d’atenció telefònica de Suma i també en les oficines de Suma amb targeta bancària.

No obstant això, l’opció més còmoda i eficient és la domiciliació, triat esta opció per la majoria de contribuents per al pagament dels seus impostos municipals.

Entre altres avantatges de la domiciliació, destaca que és un tràmit que només cal realitzar una vegada i que és vàlid per a anys successius, amb la comoditat de no haver d’estar pendent de les dates dels períodes de cobrament i la tranquil·litat de poder evitar recàrrecs innecessaris en els rebuts dels distints imposats per retards en el pagament.

Formes de realitzar la domiciliació

Suma posa a disposició dels contribuents sis vies alternatives per a domiciliar fàcilment el pagament dels seus rebuts:

  • La web de Suma durant el període de cobrament. Per a això només cal disposar del rebut de l’any en curs i usar el codi CSV junt amb les dades bancàries.
  • La Seu Electrònica: és interessant quan es tracta de domiciliar rebuts fora del període de cobrament. Es requerix identificació digital i este cas no cal tindre el rebut ja que el sistema ens permet seleccionar els possibles candidats.
  • Telèfon d’Atenció al Contribuent (965 292 000).
  • Al pagar per internet amb targeta bancària, el sistema dóna l’opció de poder domiciliar el pagament dels rebuts per a períodes successius.
  • Al pagar un rebut per finestreta en un banc, es pot omplir l’espai inferior del rebut amb les dades i entregar-lo en eixe moment a la seua entitat bancària.
  • Qualsevol de les oficines de Suma en la província d’Alacant.

El sistema de la domiciliació és molt segur, flexible i còmode.

Suma s’encarrega d’informar en cada període de recaptació d’impostos de la data, import i compte de càrrec de la domiciliació. I, si a l’efectuar el càrrec corresponent, el compte del contribuent no disposa de saldo o no ha sigut atesa per qualsevol altra causa, se li envia immediatament un avís per a evitar els recàrrecs.

A més, en qualsevol moment, el contribuent podrà modificar o actualitzar qualsevol dada referent a la domiciliació dels seus rebuts.