Sabies que tens la possibilitat de pagar a terminis els rebuts dels teus impostos municipals en Suma?

Per a això, tens dos modalitats: pla de pagament personalitzat i fraccionament d’impostos.

En este article, t’expliquem en què consistix cada una d’estes alternatives que tens a la teua disposició per a poder pagar els teus impostos amb més flexibilitat.

Pla de Pagament Personalitzat

El pla de pagament personalitzat és un sistema especial que permet realitzar ingressos a compte dels rebuts que es posen al cobrament en els següents períodes voluntaris de pagament.

D’esta manera, tens la possibilitat de determinar quant i quan pagar en cada moment perquè Suma et vaja realitzant els càrrecs en el teu compte.

No tens interessos, es pot sol·licitar en qualsevol moment abans del pagament dels rebuts de cada exercici, i es pot prorrogar automàticament per a anys successius.

Els requisits són molt senzills. Per a poder acollir-te a un pla de pagament personalitzat, tan sols deus:

  • Ser el titular d’algun rebut
  • Facilitar una adreça de correu electrònic i nombre de mòbil
  • Tindre compte corrent en una de les entitats col·laboradores de Suma

L’objectiu és oferir-te la flexibilitat que necessites per a poder complir amb les teues obligacions tributàries amb major facilitat i comoditat.

  • Pots modificar la distribució dels pagaments, segons les teues necessitats
  • Pots anul·lar-lo en qualsevol moment
  • Pots obtindre un reintegrament de les quantitats abonades fins a la data, sempre que ho sol·licites amb anterioritat a la data de finalització del període de pagament

Pagament fraccionat

Este sistema et permet fraccionar en pagaments mensuals un conjunt de rebuts.

Es pot sol·licitar en període de pagament voluntari per als rebuts de l’any en curs i també permet incloure el deute en executiva, és a dir, els pagaments que tingues pendents una vegada tancat el termini de pagament ordinari.

A diferència del pla de pagament personalitzat, esta modalitat pot comportar el pagament d’interessos en alguns casos.

Per a poder acollir-te tant pla de pagament personalitzat com al pagament fraccionat, has de sol·licitar-ho expressament. La seua acceptació sol ser automàtica en molts casos.

Només en el cas de voler ajornar el pagament d’imports superiors a 6.000 euros se’t requerirà algun requisit addicional.

El nostre objectiu és facilitar-te tot el possible el pagament dels teus impostos municipals i adaptar-nos a la teua situació personal en cada moment.

Per a més informació, pots visitar el nostre web, telefonar al telèfon d’atenció al contribuent (965 292 000) o acudir a les nostres oficines d’atenció al públic.