Este és un dubte molt freqüent la resposta del qual és normalment senzilla, encara que pot haver-hi casos més complexos si l’escriptura o document legal no reflectix correctament les dades a corregir en la finca.

Comencem aclarint que l’adreça d’un immoble ve identificada en el rebut de l’IBI en la casella “Objecte Tributari”. No és la informació que consta en l’adreça d’enviament, ja que esta només té efectes postals i pot ser modificada en Suma amb un senzill tràmit.

La informació de l’objecte tributari ha de ser completa: tipus de via (carrer, avinguda, ..), el nom la via, el nombre (anomenat nombre de policia) i resta d’elements identificatius (escala, pis, porta..). En el cas que existisca algun error que impedisca una correcta identificació, cal posar-ho en coneixement del Cadastre ja que és l’organisme competent per a això.

Recordem que Suma rep la informació del Cadastre cada any per a emetre els rebuts de l’IBI. Suma recapta l’impost, no pot realitzar modificacions en l’objecte tributari, encara que sí que pot arreplegar les sol·licituds.

Com tramitar una modificació en l’objecte tributari

 • En Cadastre:
  • A través de la seua Seu Electrònica con identificació digital.
  • Acudint a la Gerència Territorial del Cadastre d’Alacant.
  • O per correu postal a la Gerència Territorial del Cadastre. C/ Reyes Católicos 39, 03003 Alacant.
 • En Suma:
  • A través de la seua Seu Electrònica con identificació digital
  • Acudint a qualsevol oficina de Suma en la província d’Alacant

Si la sol·licitud de modificació es presenta en Suma, nosaltres ens ocupem de traslladar la documentació a Cadastre.

Quina documentació cal aportar

Un canvi en la descripció d’un bé immoble requerix  d’un escrit dirigit a la Gerència del Cadastre exposant la modificació a realitzar en les dades de l’Objecte tributari de l’immoble amb la documentació següent:

 • Títol: escriptura o nota simpledel Registre de la Propietat,  en el cas que figure en estos documents l’adreça correcta (carrer i nombre).
 • Si no consta la informació correcta, certificat emés pel Departament de Cens i Estadística de l’ajuntament al qual correspon l’immoble, corroborant l’adreça correcta.

El termini de resolució de Cadastre és de seis mesos.