L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) és un dels tres impostos obligatoris que els ajuntaments han de posar al cobrament anualment (els altres són l’IBI i l’IAE) la recaptació del qual finança els servicis municipals.

La crisi sanitària per COVID-19 està generant un gran impacte en tots els àmbits, i entre ells en el sector d’automoció. És conegut que les mesures adoptades han obligat a tancar fàbriques, paralitzar la producció i tancament dels concessionaris, la qual cosa ha fet disminuir les matriculacions fins a xifres quasi residuals. Durant les dues primeres setmanes posteriors a la declaració de l’Estat d’Alarma, van continuar matriculant-se vehicles, encara que amb xifres molt modestes i atenent operacions que s’havien tancat abans d’arribar a esta situació, col·locant-se les xifres de març per davall del nivell dels pitjors mesos de la crisi econòmica del 2008. El gràfic de baix mostra les dades a la província d’Alacant en el primer quadrimestre i la seua comparació amb el de l’any anterior.

En els primers 4 mesos de l’any la recaptació del IVTM s’ha reduït en un 62% respecte de 2019, uns 65.000 euros menys per a les arques municipals de la província. Solament en el sector de rent-a-car ha suposat unes 10.400 unitats menys que l’any anterior.

Ajuntaments i organismes autònoms de gestió del IVTM han adoptat diferents mesures per a intentar pal·liar la situació. En el cas de Suma s’han disposat algunes mesures fiscals i organitzatives:

  • Ampliació del període de pagament voluntari fins al 15 de juny de 2020
  • Sistema de pagament per domiciliació amb càrrec en compte 5 dies abans de la finalització del període.
  • Continuïtat del seu centre d’atenció telefònica per a resolució d’incidències en tot este període.
  • Potenciació dels canals no presencials.
  • Recordatori de les opcions de pagament ajornat.

La reactivació de les vendes de vehicles en el futur continua sent una incògnita i per tant la recuperació del nivell d’ingressos tributaris per als ajuntaments. Però en qualsevol circumstància Suma romandrà atenta per a posar marxa qualsevol mesura de la seua competència que facilite el pagament i les gestions a tots els ciutadans de la província.