Suma Gestió Tributària ha implantat un sistema de gestió amb tecnologia d’avantguarda que està preparat per a atendre les exigències de l’administració electrònica i permetre la interoperabilitat amb altres administracions, com puguen ser la Direcció General de Trànsit (DGT), el Cadastre o l’Agència Tributària estatal, entre altres.

Este nou mètode s’ha desenrotllat amb el propi know how intern de Suma, en entorn web, i ha sigut dissenyat tenint en compte un major accessibilitat i simplicitat. A més, l’aplicació, que entrarà en funcionament al març, ha sigut testada prèviament en una vintena d’oficines tributàries per a obtindre fedback i millorar la usabilitat.

És un model integral i omnicanal, que integra tots els processos de gestió i inspecció tributària en diversos canals a través de què presta servici l’organisme, des de la xarxa d’oficines i la seu electrònica al Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) o el Xat.

Entre les novetats que aporta el model figura una major usabilitat quant a lectura i organització de la informació, accessibilitat i simplicitat en l’operativa dels distints tràmits, així com millores en l’exportació de dades i interoperabilitat, la qual cosa revertix finalment en una major eficiència, incrementat la qualitat de l’atenció a ciutadans i municipis.

A més, el sistema compta amb un ampli menú en què es produïx el tractament de les ordenances fiscals municipals, amb accés al BOP i a l’històric de publicacions de la mateix, la possibilitat de descàrrega i tractament automatitzat de documents públics, tant per a la gestió d’impostos, expedients d’alteració cadastral i incorporació a tributació en l’IBI d’immobles, liquidació i manteniment de padrons de la Taxa de Residus Sòlids, tot això amb suport documental i gràfic.

Esta nova implantació de Suma s’inclou dins del pla estratègic, dissenyat fa tres anys, que té entre els seus objectius amb la transformació digital, posicionant a l’organisme dependent de la Diputació d’Alacant en un referent de la innovació i la tecnologia en la gestió de tributs locals, amb focus en una major qualitat, sostenibilitat, eficiència i transparència.