Suma ha obtingut recentment la certificació en la norma ISO 14001:2015 de Gestió Mediambiental. Aquest certificat se suma a l’obtingut en 2004 en la norma ISO 9001:2015 en matèria de Qualitat dels Servicis.
El nou certificat suposa una aposta per minimitzar l’impacte ambiental que tenen les activitats que Suma desenvolupa. En particular, implica l’avaluació dels processos interns encaminats a millorar la gestió de residus, disminució dels consums energètics, d’aigua, de paper, reciclatge de fungibles, entre altres aspectes mediambientals.

L’obtenció d’aquest nou certificat és la culminació d’un llarg procés de xicotetes mesures que s’han anat implantant en Suma durant anys i ve a homologar, d’una forma procedimental, les iniciatives i eines que Suma té implementades en tots els nivells de la seua organització.

Dits certificats tenen una validesa de tres anys, però el seu manteniment ha d’assegurar-se mitjançant auditories de seguiment anuals, la qual cosa suposa un important repte per a l’organització i és una demostració més del compromís de Suma amb la sostenibilitat i la consciència ambiental. Els resultats són publicats periòdicament en la nostra carta de servicis.

Per a més detall es pot consultar en este enllaç.