Suma  Gestió Tributària ha posat al cobrament prop de 2 milions de rebuts corresponents a l’impost de vehicles, la taxa de fems i la taxa de guals en els 137 municipis de la província que tenen delegades estes competències en l’organisme.

El període de pagament voluntari d’estos impostos, que es va iniciar l’1 de març i conclourà el 4 de maig, marca el termini ordinari que tenen els contribuents per a complir amb les seues obligacions tributàries, ja que una vegada vençut este període s’aplica l’oportú recàrrec als rebuts impagats.

Concretament, Suma ha emés un total de 1.824.485 rebuts, la qual cosa representa un increment de 47.816 rebuts sobre el mateix període de 2017 i reflectix la confiança que els ajuntaments mantenen en l’organisme.

El nombre de contribuents a qui Suma es dirigix en este període és de 1.038.305 enfront dels 1.014.455 del mateix període de l’any anterior.

Més alternatives i canals d’atenció

Amb l’objectiu de potenciar la qualitat, l’eficiència i oferir les màximes facilitats, els contribuents tenen a la seua disposició una àmplia varietat de canals d’atenció, per a informar-se, resoldre els seus dubtes i pagar els seus rebuts.

D’esta manera, l’organisme manté els seus canals tradicionals alhora que ha augmentat els seus servicis digitals i mixtos per a donar més alternatives als usuaris segons les seues necessitats en cada moment.

Oficines

Els contribuents disposaran, com sempre, del servici de les 45 oficines físiques que Suma té a la província.

Igualment, durant tot este període, l’organisme presta un servici d’atenció itinerant en aquells municipis que no disposen d’oficina pròpia.

Atenció telefònica en sis idiomes

Per la seua banda, el Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) ha incrementat la seua dotació amb 14 llocs telefònics, posant així a disposició dels usuaris un total de 62 centraletes, on es poden realitzar consultes i abonar rebuts amb atenció en castellà, valencià, anglés, francés, alemany i rus.

El Telèfon d’Atenció al Contribuent (965 902 000) funciona de dilluns a divendres de forma ininterrompuda de 8 a 21 h i els dissabtes de 10 a 14 h.

Tràmits Online en el web de Suma

Així mateix, els contribuents poden realitzar tot tipus de gestions en la seu electrònica de l’organisme, des d’accedir als rebuts dels seus impostos, obtindre duplicats, realitzar domiciliacions i pagar amb targeta de crèdit.

Per a això, disposen d’un web més intuïtiva i usable a la que es pot accedir des de qualsevol tipus de dispositiu per a realitzar les seues gestions amb una major comoditat, sense esperes i sense horaris.

Per a ajudar els usuaris a realitzar els seus tràmits sense complicacions, l’organisme disposa d’una plataforma, SumAcademy, i d’un canal de Youtube, on es pot accedir a pràctics vídeo tutorials que mostren com realitzar les distintes gestions en el web de Suma.

Xarxes sociales

L’organisme presta així mateix atenció a través dels seus canals socials en Facebook, Messenger i Twitter, que s’han convertit en una alternativa molt popular entre els contribuents per a informar-se i resoldre els seus dubtes.

Punts d’Atenció Digital

A causa de la gran acollida registrada el passat any en la seua experiència pilot, Suma manté entre els seus servicis els Punts d’Atenció Digital (PAD).

L’organisme posa a disposició dels usuaris 26 PAD que es distribuïxen en13 oficines y des d’on els contribuents poden realitzar els seus tràmits de forma electrònica amb l’assistència, si es requerix, d’un agent del CAU.

Així mateix, Suma ha introduït de moment en 3 oficines uns nous terminals digitals on els contribuents poden fer directament els seus tràmits.

Rebuts domiciliats

El càrrec dels rebuts domiciliats es realitzarà el pròxim 10 d’abril para donar marge a gestionar amb els bancs i els usuaris les possibles devolucions, bé perquè el compte facilitat siga erròni, perquè hi haja hagut canvis de titularitat, pel saldo disponible en compte o per altres motius aliens a Suma.

D’esta manera, es garantix un marge de temps suficient per a contactar amb els contribuents, poder solucionar estes incidències dins de termini i evitar així que estos rebuts puguen derivar en impagats i registren recàrrecs.

Així mateix, este marge de temps previst per llei, permet als contribuents tornar el rebut si desitgen acollir-se a un fraccionament dels seus impostos.

Facilitats de pagament

Entre els servicis que Suma posa a disposició dels contribuents per a facilitar el compliment de les seues obligacions tributàries, s’oferix la possibilitat d’acollir-se a un pla de pagament personalitzat o de realitzar ajornaments i fraccionaments.