Suma gestiona el cobrament dels impostos i taxes locals, sent la major part d’elles a través de rebuts amb periodicitat anual que es posen al cobrament en els períodes voluntaris. En este tutorial veurem amb detall què és un rebut i en què es diferencia d’un altre tipus de documents. S’explica quina informació ha de contindre i com està disposada en el document de pagament