Suma ha obtingut recentment un altre certificat de qualitat, en aquest cas l’UNE 93200 en “Carta de Servicis”. Esta norma específica els requisits mínims del contingut i del procés d’elaboració, seguiment i revisió de les Cartes de Servicis, tant d’organitzacions públiques com de privades. Dita certificació s’uneix a l’ISO 9001 que va obtindre en 2004 en matèria de  servici d’atenció al contribuent, processos de voluntària i control de queixes i suggeriments qualitat dels Processos de Voluntària,  i a l’ISO 14001 aconseguit per als seus servicis centrals en matèria de gestió ambiental.

La  Carta de Servicis és l’evolució natural de la Carta de Compromisos que Suma ha vingut elaborant i publicant en els últims anys, un document que unifica i redefineix els nivells de qualitat que volem oferir a través dels diferents canals: Internet, servei telefònic i a través de la seua xarxa d’oficines fixes i itinerants.

El nou certificat UNE 93200 suposa una aposta per la normalització dels compromisos amb els contribuents. En particular suposa l’avaluació de 35 indicadors de qualitat, que recorren temes tan diversos com temps d’espera, augment de tràmits no presencials, millores en les formes de pagament, resolució d’incidències, recollida de suggeriments i queixes, transparència en la gestió i compromisos mediambientals.

Aquests certificats tenen una validesa de dos anys i han de ser renovats amb auditories externes, la qual cosa suposa un important repte per a l’organització i és una demostració més del compromís de Suma amb la qualitat del servici públic i sostenibilitat. Els resultats són publicats periòdicament en la nostra web.

Per a més detall es pot consultar en aquest enllaç