La missió de Suma, com a organisme de la Diputació d’Alacant, és gestionar els impostos locals que els municipis de la província li deleguen. Amb estes impostos i taxes es generen ingressos per als ajuntaments, que així disposen de recursos econòmics per a prestar servicis als ciutadans.

En este vídeo tutorial farem un recorregut per els servicis que presten els ajuntaments als seus ciutadans i la seua relació amb els ingressos tributaris a través dels impostos i les taxes.