La taxa de residus sòlids té la finalitat de costejar el servici de recollida del fem, tractament i, si escau, gestió d’ecoparcs i transferència, una funció essencial per a la seguretat i salubritat dels municipis. Suma té delegades per part de la gran majoria de els ajuntaments de la província d’Alacant les competències de cobrament i gestió d’esta taxa.

En este vídeo tutorial expliquem les nocions bàsiques d’esta taxa i la informació que conté un rebut de Suma per a poder entendre tots els conceptes inclosos.