A fi de facilitar el compliment de les obligacions tributàries, Suma possibilita la concessió d’ajornaments i fraccionaments. En ambdos casos, a més del deute, s’han d’abonar els interessos que es generen fins a la data del pagament de cadascuna de les fraccions concedides.

Els interessos que s’apliquen són els que legalment s’estableixen cada any. En particular per a deutes tributaris s’apliquen els mateixos que en una demora, el 3,75%, i en deutes no tributaris (multes o sancions) o aquelles garantides amb aval, l’interés és del 3%, totes dues dades corresponents a 2020. En conseqüència pot resultar avantatjós per a un contribuent la conducta a l’amortització del deute abans dels terminis que s’han establit en el calendari de pagaments.

Per a això Suma posa a la disposició dels contribuents la possibilitat de cancel·lar anticipadament la totalitat del deute pendent (això sí que és un requisit) en el pla d’ajornament o fraccionament.

El procediment és molt senzill i ràpid. Pot realitzar-ho per telèfon o de manera presencial en qualsevol oficina de Suma. Se li generarà un document de pagament especial que inclou tot el deute amb els interessos fins a aqueix dia i el pot abonar per qualsevol dels mètodes de pagament establits, en la mateixa oficina de Suma per targeta, en entitat col·laboradora, en la web de Suma o a través del mateix Centre d’Atenció a l’Usuari en el 965.292.000.

Recorde que en Suma estem a la seua disposició per a donar-li informació sobre qualsevol aspecte de les seues obligacions tributàries municipals.