La web de Suma és un espai dissenyat per a donar informació i servici als ciutadans. El seu objectiu és facilitar als contribuents un canal addicional i complementari a les oficines físiques i el Telèfon d’Atenció al Contribuent per a realitzar els seus consultas i els seus tràmits tributaris.

En funció de les característiques i necessitats de cada tipus d’usuari, la web facilita l’accés directe a les seccions de “Contribuent”, “Organismes” i també “Proveïdor”, amb els seus corresponents menús i opcions.

Privacitat i seguretat

Tota la informació que maneja Suma sobre el contribuent és confidencial, per la qual cosa per a realitzar gestions és necessari o bé usar una identificación digital completa (certificat digital o Cl@ve) o bé conéixer el codi numèric que Suma inclou en tots els seus documents de pagament i comunicacions, l’anomenat CSV o (Codi Segur de Verificació).

Este codi no es pot usar per a qualsevol tràmit, però la llei permet usar-lo per a realitzar determinades operacions, per exemple:

  • Perquè un tercer verifique que un document de Suma és autèntic
  • Per a domiciliar un rebut
  • Per a descarregar una carta de pagament per fer el  pagament en un banc
  • Per a pagar un rebut amb targeta
  • Per a identificar al conductor després de rebre una sanció de trànsit

Tràmits tributaris

Dins del menú de “Contribuents”, es troben els tràmits més freqüents, com ara el pagament, la domiciliació l’obtenció de duplicats, etc. L’opció “Formes de Pagament”, permet un accés ràpid al pagament de rebuts per mig de distintes modalitats en funció de la informació que dispose el contribuent i permet adherir-se a plans de pagament personalitzats i a terminis. L’opció “Llista completa de tràmits” oferix una completa visió de tot el que es pot fer amb cada impost. És un bon punt de partida per a conéixer totes les possibilitats que oferix la web de Suma.

Per a tràmits més personals, com l’actualització de dades de contacte, adherir-se a un pla de pagament, posar un recurs o registrar documents, és necessària la identificació digital, tal com s’ha indicat.

Així mateix, la web inclou una àmplia varietat de opciones d’informació en obert, com a localització de les oficines, número d’atenció telefònica, càlcul d’impostos, presentació de suggeriments i queixes, entre altres. L’apartat de “Conega millor els seus tributs” conté una secció de preguntes freqüents sobre cada impost mientres que “Suma Respon” atén en diversos idiomes les consultes dels contribuents.

Altres continguts d’interés

Cal destacar també l’apartat del blog de Suma “T’Interessa” en el que a més de notícies i articles sobre temes tributaris es presenta un excel·lent conjunt de vídeos tutorials sobre els impostos i taxes locals en Suma.

La web es completa amb informació sobre l’organisme tributari i les seues activitats en matèria de responsabilitat social corporativa, esdeveniments, i Portal de Transparència.