Tens dubtes relacionades amb el pagament dels teus impostos municipals en la teua entitat financera? En este post aclarim els teus dubtes.

Suma col·labora amb distintes entitats financeres en la recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic. Les dites entitats col·laboradores de Suma Gestió Tributària són les següents:

 • Banco Sabadell
 • Caixa Callosa
 • CaixaAltea
 • Caixa Ontinyent
 • CaixaPetrer
 • Caja Rural Central
 • Eurocaja Rural
 • Grupo Cooperativo Cajamar
 • Caixa Popular

Què implica que la meua entitat siga col·laboradora de Suma?

Si la teua entitat financera és col·laboradora de Suma, has de saber que pots realitzar directament el pagament de qualsevol tribut i ingrés de dret públic dels municipis la recaptació del qual haja sigut delegada en l’organisme.

Podràs fer-ho a través de qualsevol dels diferents mitjans que la dita entitat financera pose a la disposició dels seus clients:

 • Finestreta
 • Caixer automàtic
 • Targeta bancària (crèdit i dèbit)
 • Càrrec en compte
 • Domiciliació bancaria de tributs en voluntària
 • Domiciliació bancària de fraccionaments
 • Subscripció de plans de pagament personalitzats

Què passa si el meu banc no és una entitat col·laboradora de Suma?

En este cas, no podràs realitzar directament el pagament dels teus rebuts en la teua entitat financera.

No obstant això, sí que podràs domiciliar el pagament dels teus rebuts corresponents als distints períodes voluntaris de pagament.

Per a sol·licitar la domiciliació dels teus rebuts disposes de diverses alternatives:

 • Acudir presencialment a qualsevol de les 45 oficines de Suma a la Província d’Alacant
 • A través de la nostra pàgina web
 • A través de la nostra Seu Electrònica amb identificació digital 
 • Telefonant al nostre servici d’Atenció al Contribuent: 965 292 000
 • Per correu postal a l’adreça: Suma Gestió Tributària. Plaza Sant Cristófol, 03002 Alacant.

Igualment, encara que la teua entitat financera no siga col·laboradora de Suma, podràs domiciliar les quotes corresponents als fraccionaments que hages sol·licitat i se t’hagen aplicat.