Una pre-declaració cadastral és comparable a l’esborrany de la declaració de la renda, es tracta d’una sol·licitud que es prepara per a Cadastre a fi de declarar algun fet, acte o negoci que afecte un o a diversos immobles, per exemple, una obra nova, una compravenda, una segregació etcètera.

El mateix que en el cas dels ingressos i rendes, hi ha una obligació administrativa d’informar al Cadastre de qualsevol tipus de modificacions en els immobles a fi que queden registrats i puguen actualitzar-se les dades en els padrons fiscals. Esta obligació es complix presentant el model 900D.

Este tràmit es pot fer per Internet en l’anomenada Seu Electrònica del Cadastre però es requerix d’una identificació digital, encara que l’interessat no sempre disposa d’ella. La novetat està en que Cadastre ha habilitat en la seua seu un accés lliure, sense certificat digital, en el que es poden introduir les dades i obtindre un “document esborrany” que s’anomena pre-declaració cadastral. Este document s’ha d’imprimir i firmar per l’interessat, després es pot presentar en qualsevol Administració, inclosa Suma Gestió Tributària.

Per a això acudisca a qualsevol de les nostres oficines de Suma, porte amb si el seu pre-declaració i allí li assignarem un número d’expedient de Cadastre adquirint la fermesa d’una declaració ja presentada. No cal oblidar adjuntar tots els documents que s’han enviat electrònicament en la pre-declaració feta en la seu de Cadastre.

Després de l’entrega de la declaració cadastral serà la Gerència Territorial del Cadastre, o les entitats amb conveni de col·laboració en vigor, les encarregades de resoldre l’expedient.