A fi de facilitar als ciutadans el compliment de les seues obligacions tributàries i el pagament dels seus rebuts, Suma Gestió Tributària ofereix als contribuents l’opció de fraccionar el pagament dels deutes.

Es tracta d’un sistema que permet fraccionar un conjunt de rebuts en pagaments mensuals.

Per a acollir-se a esta modalitat d’ajornament, cal sol·licitar-la expressament. Es pot sol·licitar en període de pagament voluntari per als rebuts de l’any en curs i també permet incloure el deute en executiva, és a dir, els pagaments que tingues arracades una vegada tancat el termini de pagament ordinari.

Si t’interessa acollir-te a un fraccionament per a pagar més còmodament els teus rebuts i necessites més informació, a continuació t’expliquem quins són els terminis possibles i les dates de pagament.

Terminis del fraccionament

Els terminis disponibles varien en funció de l’import del deute que es vol fraccionar, sent el mínim de 60 euros:

IMPORTE DEUTE PRINCIPAL

TERMINI MÀXIM
De 60 a 1.499,99€6 mesos
De 1.500,00 a 6.000,00 €9 mesos
A partir de 6.000,01 €

12 mesos

Quan es fan els pagaments

Per a acollir-se al fraccionament, haurà d’aportar-se el número de compte bancària a nom del titular del deute per a domiciliar el pagament.

Els càrrecs en compte seran mensuals i el contribuent podrà seleccionar, a l’hora de realitzar sol·licitud, en quin moment del mes prefereix que es realitze el càrrec en compte:

  • Dia 5 del mes o hàbil següent.
  • Dia 20 del mes o hàbil següent

Una vegada seleccionada una de les opcions (dia 5 o 20 del mes), la data de cobrament es mantindrà inalterable durant tot el fraccionament.

De no manifestar preferència per cap de les dues dates, per defecte s’assignarà la data del 5 del mes o hàbil següent en el moment de la resolució.

Per a més informació, pots visitar la nostra web, utilitzar el nostre xat, cridar al telèfon d’atenció al contribuent (965 292 000) o acudir a les nostres oficines d’atenció al públic.